Niecodzienna wizyta.

Dnia 15 marca dzieci, młodzież i nauczyciele naszej szkoły mieli okazję do spotkania z ministrem Markiem Michalakiem Rzecznikiem Praw Dziecka, kuratorem lubelskim Krzysztofem Babiszem i wizytatorem Joanną Kulikowską rzecznikiem Praw Ucznia przy KO.
Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka przybliżył cel i zakres działania swojego urzędu w zakresie ochrony Praw Dziecka w Polsce. Prawa Dziecka zajmują bardzo ważne miejsce w polityce państwa.
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, wystąpił chór "Canto" i "Cantare" pod kierunkiem pani Moniki Kubiś-Arbuz oraz "Mini nutki" prowadzone przez panią Grażynę Kozieł.
Pan Kurator Krzysztof Babisz niezwykle ciepło mówił o naszej szkole, dostrzegani jesteśmy w Lubelszczyźnie poprzez udział w programie "Spiewająca Polska", odnosimy sukcesy sportowe szczególnie w tenisie stołowym.
Na ręce przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego pan minister Marek Michalak przekazał pakiet materiałów promujących ideę Praw Dziecka.
Goście zwiedzili muzeum szkolne prowadzone przez p. Annę Walencik.

GZS Kazimierz Dolny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Napisz do administratora.