"Prawa i wolnoœci dziecka".

Dnia 16 marca 2010 r. uczniowie z naszej szkoły Maja Kosmala i Jakub Czubiński wraz z pedagogiem Anną Stefanek brali udział w konferencji naukowej pt. "Uwarunkowania życia codziennego a zdrowie psychiczne dziecka", która odbyła się na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie. Otworzył ją Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpieniem pt. "Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka". Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele instytucji państwowych, samorządowych, organizacji pozarządowych, wyższych uczelni oraz młodzież ze szkół województwa lubelskiego. Podczas spotkania miała miejsce debata "Prawa i wolnoœci dziecka". Podstawą do dyskusji były problemy zauważone i przedstawiane przez młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie w formie etiud teatralnych. Uczniowie wzięli udział w warsztatatach pt. "Maszyna dyskryminacji" oraz "Zagrożenia Internetu".

GZS Kazimierz Dolny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Napisz do administratora.