Wizyta Pierwszej Damy w naszej szkole.

Dnia 12 marca 2012r. z wizyt± do Kazimierza Dolnego przybyła Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej – pani Anna Komorowska. Przyjazd Pani Prezydentowej do naszego miasta był jednym z punktów w programie dwudniowego pobytu pary prezydenckiej na Lubelszczyźnie. Sam przyjazd pani Prezydentowej jak i tematy prowadzonych rozmów skupiały się przede wszystkim wokół obecnej sytuacji w Gminnym Zespole Szkół (problemów zwi±zanych z organizacj± nauki, szkoły, wynikając± st±d dwuzmianowości±, rozproszeniem lokalizacyjnym i konieczności± odbudowy szkoły). Po wysłuchaniu informacji o ubiegłorocznym wybuchu gazu, który zniszczył budynek GZS Pierwsza Dama spotkała się z nauczycielami, pracownikami i dziećmi z najmłodszych klas w ich obecnym miejscu nauki, tj. w nowej plebanii. Najmłodsi uczniowie, niezmiernie ciekawi zadawali mnóstwo pytań na które z humorem i cierpliwo¶ci± odpowiadała Pani Prezydentowa. Młodzi rozmówcy dowiedzieli się m.in. jak została Pierwsz± Dam±. Następnie przyszła kolej na wizytę u gimnazjalistów i licealistów, ucz±cych się obecnie w Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza przy ul. Nadwiślańskiej. Tu naszego gościa przywitał sam król Kazimierz Wielki ze swoim orszakiem, a zaśpiewał i zagrał dla niego chór szkolny który na t± okazję wybrał piosenki o Kazimierzu Dolnym z repertuaru Kazimierza Daczki. W swoim wyst±pieniu Pani Prezydentowa wyraziła głębok± nadzieję, że odbudowa zniszczonej szkoły nast±pi w możliwie krótkim terminie i zrealizuje się to przy wielkim zaangażowaniu nie tylko mieszkańców gminy ale wszystkich, którzy Kazimierz ukochali. Dodała, że sama jest także wielk± miło¶niczk± naszego miasta. Niestety, wszystko co miłe kiedy¶ musi się skończyć, tak też i spotkanie z Pierwsz± Dam± nie mogło trwać wiecznie. Szanownego gościa pożegnał burmistrz Grzegorz Dunia i dyrektorzy szkół Jerzy Arbuz i Teodor Józefacki.

GZS Kazimierz Dolny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Napisz do administratora.