„Pierwszy dzie?w nowej szkole".

Dnia 14 maja 2012 roku o godzinie 8:00, w szkole segmentowej, dla uczniów i nauczycieli GZS w Kazimierzu Dolnym zadzwoni?pierwszy upragniony dzwonek.
Uczniowie zostali powitani przez Dyrekcj?Szkoły, Grono Pedagogiczne i Burmistrza Kazimierza Dolnego.
Dotychczasowa nauka odbywała si?w różnych obiektach na terenie gminy Kazimierz Dolny.
Rozpoczęcie nauki w szkole segmentowej poprzedzone było wieloma przygotowaniami, w których chętnie brali udzia?zarówno nauczyciele, rodzice, jak i sami uczniowie.
Dzięki zaangożowaniu i współpracy wszystkich udało sie przygotowa?pracownie i sale lekcyjne do nauki i pracy.

GZS Kazimierz Dolny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Napisz do administratora.