Kopciuszek.

Dnia 22 marca 2012 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w ramach akcji „Rodzice - Dzieciom” odbyło się przedstawienie pt. „Kopciuszek”. Przedstawienie szczególne gdyż w role wcielili się rodzice uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej. Pomysłodawcą akcji i inicjatorką tego przedsięwzięcia była pani Iwona Pisula nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Gminnego Zespołu Szkół. Do prac nad przygotowaniem przedstawienia włączyły się również pani Hanna Paruch nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz pani Iwona Budnik wychowawca świetlicy. Głównym celem tego działania była wspólna zabawa z uczniami naszej szkoły jak również integracja środowiska lokalnego. Na podkreślenie zasługuje duża aktywność rodziców w organizowaniu imprez szkolnych. Przedstawienie pierwotnie miało być wystawione 1 czerwca 2011 roku w Dzień Dziecka. Niestety wybuch gazu w szkole w dniu 31 maja 2011 roku pokrzyżował te plany.

GZS Kazimierz Dolny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Napisz do administratora.