Dzień Profilaktyki.

W piątek 14 maja w Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym odbył się "II Gimnazjalny Dzień Profilaktyki". Zamiast słuchać wykładów i prelekcji, uczniowie wzięli udział w zawodach sportowych i konkursie wiedzy dotyczącej uzależnień i zdrowia. Klasy wykazały się również inwencją twórczą : napisały wiersze dotyczące profilaktyki zdrowotnej, które oczywiście były ocenione oraz w konkurencji muzycznej przygotowały "Mini Playback Show". Uwieńczeniem tego dnia był spektakl profilaktyczny pt. "Sąd nad papierosem" przygotowany przez młodzież z liceum i gimnazjum.
Gimnazjaliści uczestniczyli w sześciu konkurencjach sportowych między innymi: jednoczesne wskoczenie do skakanki jak największej liczby uczniów, wyścigi na czas, rzucanie woreczków do wiadra z odległości 4 m, rozbieranie i ubieranie się zawodników na czas. Było o co walczyć, ponieważ nagrody były atrakcyjne. Drużyna, która zdobyła najwięcej punktów otrzymała I miejsce i 1.000zł ( klasa IIA), za zajęcie II miejsca ( klasa III A)- klasa otrzymała 700 zł i za III miejsce( klasa I B) - 500zł. Pieniądze te powinny być przeznaczone na dofinansowanie do wycieczki klasowej. Dzień Profilaktyki miał cel wychowawczy, integracyjny oraz rekreacyjny. Miał zachęcić młodzież do uprawiania sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia. Młodzież wykazała się dużym zaangażowaniem i aktywnością. Według pedagogów pogadanki o szkodliwości palenia papierosów czy używania narkotyków są mało przekonujące, gdy jednak młodzież aktywnie włącza się we współzawodnictwo i może liczyć na atrakcyjne nagrody, zainteresowanie tematyką zdrowotną jest zdecydowanie większe.
Myślą przewodnią tegorocznego Dnia Profilaktyki było hasło: „ Nie daj się nałogom, bšdŸ po prostu sobą”. Młodzi ludzie pokazali, że potrafią dobrze się bawić bez wspomagaczy. Dzień Profilaktyki cieszy się wśród młodzieży powodzeniem i żywym zainteresowaniem. Przygotowania bardzo integrują klasę, pozwalają wyłonić talenty, poznać lepiej zainteresowania, mocne strony kolegów i koleżanek oraz wzmocnić relacje z wychowawcą. Dlatego na pewno będziemy kontynuować tego typu imprezę. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele świetnie się bawili!

GZS Kazimierz Dolny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Napisz do administratora.